KURZ POHYBOVÉHO KOUČE

Tento kurz je určený pro trenéry. Pro lidi, kteří se svou profesí chtějí podílet na zlepšování zdraví svých klientů skrz pohyb, chtějí pro tento záměr vlastnit ty nejlepší nástroje a skvěle je ovládat. Co vás naučím?

JAK VÉST ÚVODNÍ ROZHOVOR

 • seznámení s klientem, záznam časové osy (historie pohybu, zranění, bolestí)

 • nastavení jasných pravidel

 • srovnání priorit a záměru (záměry a cíle klienta versus cíle a záměry trenéra)

 • jak na otevřené jednání už od startu (tohle dělám a tohle ne)

 • zjištění časových a energetických dispozic klienta (kolik času a energie může investovat do pohybu)

 

DIAGNOSTIKA

 • všeobecná “hrubá” diagnostika

 • diagnostika každého segmentu na těle od palce na noze až po svaly krku

 

MOBILITA A SVALOVÁ NÁPRAVA

 • mobilizační a nápravné cviky pro každý segment

 • “desegmentizace” a nauka o návaznostech a propojenosti těla jako celku

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • jak na dech, břišní válec, nastavení těla a tři body opory

 • jak tyto principy diagnostikovat, integrovat a vidět v každém pohybu klienta

 

SILOVÝ TRÉNINK

 • troubleshooting pro spodní tlaky, spodní tahy, střed těla ve všech rovinách (předozadní, boční a šikmá), horní přítah a horní tlak

 • jak propsat základní principy do těchto pohybů 

 • jak nastavit techniku cviků pro dysbalance zjištěné v rámci diagnostiky

 

NASTAVENÍ TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU

 • nový rozměr tréninku na míru (zapomeňte na fullbody a split)

 • jak vyvážit mobilitu, svalovou nápravu a silový trénink v rámci jednoho programu

 • jak vybalancovat silové cviky pro rovnoměrné zatížení celého těla

 • jak na hormetický trénink a klienty se “špatnou regenerací”

 

PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

 • jak se zaměřit na progres

 • jak změnit náhled na pohyb a trénink

 • jak vytvářet prostor pro nové návyky

 • jak přesunout mindset ze zaměření na problém

 • jak volit slova pro upevňování pozitivního nastavení mysli

 • jak volit slova, aby se klient necítil jako pacient


 

TRENÉŘINA JAKO PODNIKÁNÍ

 • jak na cenotvorbu

 • jak si získat silnou klientskou základnu 

 • jak nelpět na stávajících klientech a jak jim v klidu upravovat cenu

 • jak rozložit a investovat energii, jako náš nejdůležitější zdroj

 • proč říkat ne

 • jak nebýt vyhořelý pomahač

JAK TO FUNGUJE?

Setkávat se budeme jednou za dva týdny na 75-90 minutovou lekci. Začátek spolupráce bude o vašem vlastním koučinku. Projdete si pohovorem, diagnostikou a prací na vlastním těle.

Odsud se přesuneme k výuce, která ale bude stále velmi praktická. K této výuce bude potřeba, abyste měli vlastní klienty (pokud začínáte, seženete si jednoho až dva klienty pro účely tohoto kurzu). Společně potom budeme probírat jejich diagnostiku, trénink a konkrétní problémy.

 

Jelikož jste odborníci v oboru, bude u vás kladen velký důraz na samostatnou práci a “domácí úkoly”. Celou dobu si budete procházet i svým vlastním tréninkovým plánem a rozšiřováním povědomí o vlastním těle a tříbení vlastního pohybového zdraví.

 

V ceně kurzu je zahrnutá 75-90 minutová konzultace jednou za dva týdny, vstup do posilovny i moje online Učebna, která poslouží jako materiál na podporu výuky. 

 

Cena je koučinku je 6000 měsíčně, placeno pravidelně jednou za měsíc po dobu spolupráce. Spolupráce potom zpravidla trvá 3-6 měsíců. Vše podle vaší úrovně a potřeby.

 

Tento kurz není akreditovaný žádnou institucí. Na výstupu nedostanete žádný oficiální papír, který by vás opravňoval v tomto oboru podnikat.

Kudy za mnou?

Potkávat se budeme v soukromé tělocvičně na Slezské 117 (poblíž obchodního domu Flora). Až se dostanete na místo, prozvoňte mě na 725107162 (v případě nutnosti na zvonek jdidosebe s.r.o.) a vyjděte do prvního patra. Vstoupíte do prvních dveří nalevo a tam už budu já. 

Prostor pro spolupráci mám pouze od pondělí do čtvrtku mezi 7-12 hodinou.

Máte to za mnou daleko a přesto byste rádi začali? V online Učebně můžete trénovat podle mého tréninkového plánu a vzdělávat se z kurzů.