top of page

KURZ POHYBOVÉHO KOUČE

Tento kurz je určený pro trenéry. Pro lidi, kteří se svou profesí podílejí na zlepšování zdraví svých klientů skrz pohyb a chtějí pro tento záměr vlastnit ty nejlepší nástroje a skvěle je ovládat. Co vás naučím?

JAK VÉST ÚVODNÍ ROZHOVOR

 • seznámení s klientem, záznam časové osy (historie pohybu, zranění, bolestí)

 • nastavení jasných pravidel

 • srovnání priorit a záměru (záměry a cíle klienta versus cíle a záměry trenéra)

 • jak na otevřené jednání už od startu (tohle dělám a tohle ne)

 • zjištění časových a energetických dispozic klienta (kolik času a energie může investovat do pohybu)

 

DIAGNOSTIKA

 • všeobecná “hrubá” diagnostika

 • diagnostika každého segmentu na těle od palce na noze až po svaly krku

 

MOBILITA A SVALOVÁ NÁPRAVA

 • mobilizační a nápravné cviky pro každý segment

 • “desegmentizace” a nauka o návaznostech a propojenosti těla jako celku

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • jak na dech, břišní válec, nastavení těla a tři body opory

 • jak tyto principy diagnostikovat, integrovat a vidět v každém pohybu klienta

 

SILOVÝ TRÉNINK

 • troubleshooting pro spodní tlaky, spodní tahy, střed těla ve všech rovinách (předozadní, boční a šikmá), horní přítah a horní tlak

 • jak propsat základní principy do těchto pohybů 

 • jak nastavit techniku cviků pro dysbalance zjištěné v rámci diagnostiky

 

NASTAVENÍ TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU

 • nový rozměr tréninku na míru (zapomeňte na fullbody a split)

 • jak vyvážit mobilitu, svalovou nápravu a silový trénink v rámci jednoho programu

 • jak vybalancovat silové cviky pro rovnoměrné zatížení celého těla

 • jak na hormetický trénink a klienty se “špatnou regenerací”

 

PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

 • jak se zaměřit na progres

 • jak změnit náhled na pohyb a trénink

 • jak vytvářet prostor pro nové návyky

 • jak přesunout mindset ze zaměření na problém

 • jak volit slova pro upevňování pozitivního nastavení mysli

 • jak volit slova, aby se klient necítil jako pacient


 

TRENÉŘINA JAKO PODNIKÁNÍ

 • jak na cenotvorbu

 • jak si získat silnou klientskou základnu 

 • jak nelpět na stávajících klientech a jak jim v klidu upravovat cenu

 • jak rozložit a investovat energii, jako náš nejdůležitější zdroj

 • proč říkat ne

 • jak nebýt vyhořelý pomahač

JAK TO FUNGUJE?

Setkávat se budeme jednou za dva až čtyři týdny na 60-75 minutovou lekci. Začátek spolupráce bude o vašem vlastním koučinku. Projdete si pohovorem, diagnostikou a prací na vlastním těle. Pokud bude hodně co řešit, začneme nejprve několika lekcemi klasické spolupráce.

Odsud se přesuneme k výuce, která ale bude stále velmi praktická. K této výuce bude potřeba, abyste měli vlastní klienty (pokud začínáte, seženete si jednoho až dva klienty pro účely tohoto kurzu). Společně potom budeme probírat jejich diagnostiku, trénink a konkrétní problémy.

 

Jelikož jste odborníci v oboru, bude u vás kladen velký důraz na samostatnou práci a “domácí úkoly”. Celou dobu si budete procházet i svým vlastním tréninkovým plánem, rozšiřováním povědomí o vlastním těle a tříbením vlastního pohybového zdraví.

Cena je koučinku je 18 000 korun. V ceně je zahrnuto 6 osobních setkání i vstupy do posilovny. Spolupráce zpravidla trvá 3-6 měsíců podle vaší úrovně a potřeby. Na spolupráci lze navázat jednorázovými konzultacemi.

Tento kurz není akreditovaný žádnou institucí. Na výstupu nedostanete žádný oficiální papír, který by vás opravňoval v tomto oboru podnikat.

Kudy za mnou?

Potkávat se budeme v soukromé tělocvičně na Slezské 117 (poblíž obchodního domu Flora). Až se dostanete na místo, prozvoňte mě na 725107162 (v případě nutnosti na zvonek jdidosebe s.r.o.) a vyjděte do prvního patra. Vstoupíte do prvních dveří nalevo a tam už budu já. 

Prostor pro spolupráci mám pouze od pondělí do čtvrtku mezi 8:30 a 13:30.

Máte to za mnou daleko a přesto byste rádi začali? V online Učebně můžete trénovat podle mého tréninkového plánu a vzdělávat se z kurzů.

bottom of page